Search - Results

126 results:
91. Vilkaar under hvilke Kiøbstædsjorder afhændes, 1811  
Vilkaar under hvilke Kiøbstædsjorder afhændes, 1811 Forordning, som bestemmer de Vilkaar, under hvilke Kiøbstædesjorder i Danmark og Norge kunne afhændes. - Frederichsberg, den 18de Oktober…  
92. Afgivt af faste Eiendommes Værdie 1810  
Afgivt af faste Eiendommes Værdie 1810 Forordning hvorved i Kongerigerne Danmark og Norge med underliggende Lande indtil videre paabydes en Afgivt af faste Eiendommes Værdie hver Gang, disse…  
93. Recrutering af Garnisonen 1801  
Recrutering af Garnisonen 1801 Placat angaaende Recruteringen af Garnisonen i Thorshavn paa Færøerne - Rentekammeret, den 13de May 1801. 1 2 3  
94. Forligsindretninger 1797  
Forligsindretninger 1797 1 2 3 4 5 6 7 8  
95. Rettens Pleie 1796  
Rettens Pleie 1796 Forordning angaaende Rettens vedbørlige og hurtige Pleie - Friderichsberg Slot den 3 Junii 1796 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  
96. Afgivt af Arv 1792  
Afgivt af Arv 1792 Forordning angaaende en Afgivt af Arv, som tilfalder andre, end Ægtefælle, Livs-Arvinger, Fader, Moder og dem, som med hende arve, i Kongerigerne Danmark og Norge med…  
97. Tienestefolks rettigheder og pligter 1791  
Tienestefolks rettigheder og pligter 1791 "Forordning om adskilligt, der vedkommer Politie-Væsenet paa Landet i Danmark, Fornemmelig i Hensigt til Tieneste-Folk, hvis Rettigheder og Pligter…  
98. Interims Indretning, Kgl. Handel 1790  
Interims Indretning, Kgl. Handel 1790 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  
99. Brandforsikring 1784  
Brandforsikring 1784 1 2 3 4 5 6  
100. Agerdyrkning og Tieneste Folk 1777  
Agerdyrkning og Tieneste Folk 1777 Forordning angaaende Adskilligt Agerdyrkningen og Tieneste Folk med videre paa Færøe Vedkommende - Fredensborg Slot Den 21de Maj 1777 1 2 3 4 5 6  
Search results 91 until 100 of 126