Search - Results

126 results:
81. Lov om Oprettelsen af en Bygningscommission i Torshavn - Frederiksborg Slot, den 28de Januar 1856  
Lov om Oprettelsen af en Bygningscommission i Torshavn - Frederiksborg Slot, den 28de Januar 1856 1 2 3 4  
82. Lov om Fattigvæsenet paa Færøerne - Frederiksborg Slot, den 22de Marts 1855  
Lov om Fattigvæsenet paa Færøerne - Frederiksborg Slot, den 22de Marts 1855 1 2 3 4 5 6  
83. Rettens Betjente 1836  
Rettens Betjente 1836 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
84. Host- og Maanedsting 1836  
Host- og Maanedsting 1836 1 2 3  
85. Betaling til Forligskommissionen 1827  
Betaling til Forligskommissionen 1827 1 2 3  
86. Opfostringshjælp til uægte Børn 1825  
Opfostringshjælp til uægte Børn 1825 1 2  
87. Politie Forseelsers Paatale 1821  
Politie Forseelsers Paatale 1821 1 2  
88. Pengevæsenets Forandring 1815  
Pengevæsenets Forandring 1815 1 2 3 4 5  
89. Ret til at bygge og holde Fiskerbaade 1813  
Ret til at bygge og holde Fiskerbaade 1813 Placat angaaende At Sager om Rettighed til at bygge og holde Fiskerbaade paa Færøerne skulle behandles som Politiesager. - Det Kongelige Danske…  
90. Omgangsmaade med Hittegods 1812  
Omgangsmaade med Hittegods 1812 Placat for Danmark og Norge, angaaende Omgangsmaaden med Hittegods, som findes paa Landet - Det Kongelige Danske Cancellie, den 5te December 1812 1 2  
Search results 81 until 90 of 126